Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị

Hệ thống trang bị: là hệ thống các vật dụng hỗ trợ tăng cường các chỉ số sức mạnh (thuộc tính) cho nhân vật

Bao gồm các vật dụng và công dụng bổ trợ như sau:
 • Nón (hỗ trợ tăng cường thuộc tính máu + thủ)
 • Áo giáp (hỗ trợ tăng cường thuộc tính phép + năng lượng)
 • Đai (hỗ trợ tăng cường thuộc tính máu)
 • Găng tay (hỗ trợ tăng cường thuộc tính năng lượng + kháng phép)
 • Giày (hỗ trợ tăng cường thuộc tính thủ + kháng phép)
 • Vũ khí (hỗ trợ tăng cường thuộc tính công + phép)

So sánh mức độ hỗ trợ của các trang bị trong cùng thuộc tính
 • Máu: tính năng chính của Đai là hỗ trợ thuộc tính máu, mức độ hỗ trợ là cao nhất (Đai >> Nón)
 • Công: Vũ khí là trang bị duy nhất hỗ trợ thuộc tính này, mỗi hệ nhận vật sẽ sử dụng 01 loại vũ khí riêng, chức năng hỗ trợ tương đương nhau (Kiếm = Cung = Trượng)
 • Phép: khả năng hỗ trợ của Vũ khí tốt hơn so với Áo giáp (Vũ khí > Áo giáp)
 • Năng lượng: Áo giáp là trang bị bổ sung năng lượng lớn nhất, mức độ hỗ trợ vượt trội hoàn toàn so với Găng tay (Áo giáp >> Găng tay)
 • Thủ: Ở chỉ số này, không có sự khác biệt giữa các trang bị (Nón = Giày)
 • Kháng phép: Găng tay hỗ trợ kháng phép tốt hơn Giày, tuy nhiên mức chênh lệch không quá nhiều giữa 2 loại trang bị (Găng tay > Giày)
Các cấp độ của trang bị

Các vật dụng trang bị có cấp độ càng cao thì công dụng hỗ trợ càng mạnh. Các cấp độ tương ứng theo mức độ tăng dần: Tân thủ (lv1) -> Linh hồn (lv10) -> Huyết luyện (lv20) -> Thanh vân (lv30) -> Phục yêu (lv40) -> Thánh quang/thiêng (lv50) -> Thần lực (lv60) -> Hỗn mang (lv70). Nhân vật phải đạt đến level tương đương hoặc cao hơn so với cấp trang bị thì mới có thể sử dụng được các trang bị đó.

Các trang bị từ cấp độ Phục yêu (lv40) trở xuống có thể mua được trong cửa hàng bằng tiền hoặc kim cương. Đối với các trang bị cấp cao sẽ không thể tìm thấy trong cửa hàng mà người chơi phải thông qua các “Bản thiết kế” để chế tạo ra các trang bị cao cấp hơn (xem thêm bài Hệ thống vật phẩm để biết thêm về Bản thiết kế và cách tìm kiếm)

Cải tiến nâng cao trang bị

Tại mỗi cấp độ, các trang bị vẫn có thể được cải tiến để gia tăng sức mạnh hỗ trợ cho nhân vật. Cải tiến trang bị ngoài tác dụng nâng cao chất lượng hỗ trợ cho các thuộc tính hiện tại, còn mở ra các thuộc tính hỗ trợ mới cho trang bị (thuộc tính ẩn), qua đó nhân vật sẽ được hỗ trợ toàn diện hơn (vd: vũ khí chỉ hỗ trợ cho chỉ số công + phép, sau khi cải tiến có thể mở thêm thuộc tính mới hỗ trợ kháng phép, thủ, né tránh….) Việc cải tiến trang bị có thể được thực hiện thông qua chức năng “Nâng Cao”, “Cường Hoá”, “Hấp Thụ”… (sẽ nói chi tiết hơn ở các bài tiếp theo)

Trang bị cấp thấp nhưng được cải tiến tốt, có thể đạt hiệu quả hỗ trợ cao hơn trang bị cấp cao cơ bản, chưa qua cải tiến. Bên cạnh đó, thông qua chức năng “Kế Thừa”, các tính năng, thuộc tính của trang bị cấp thấp, có thể chuyển qua cho trang bị cùng loại ở cấp cao hơn, vì vậy người chơi không cần lo việc nâng cấp trang bị ở cấp thấp sẽ là lãng phí.

Tuỳ theo hệ nhân vật mà bạn chọn, các chỉ số sức mạnh sẽ có sự chênh lệnh, mỗi hệ nhân vật đều có những chỉ số là thế mạnh riêng, đồng thời cũng đi kèm hạn chế ở chỉ số khác. Vì vậy, hãy lựa chọn những trang bị phù hợp cho nhận vật của mình, dựa trên tính năng hỗ trợ của trang bị đó, sẽ giúp cải thiện những yếu điểm cho hệ nhân vật của bạn. Bạn sẽ sở hữu những vệ thần hùng mạnh nhất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ người dân, chống lại những quái vật đang hoành hành tại vương quốc Mocha xinh đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *